Basisteksten

Phebe Lottefier

Spee, I., & Reitsma, M. (2015). De rol van de school. In I. Spee, M. Reitsma Puberaal, lastig of radicaliserend? (pp. 16-29). Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Freya Spillemaeckers

Spee, I., & Reitsma, M. (2015). Achtergrondinformatie. In I. Spee, M. Reitsma Puberaal, lastig of radicaliserend? (pp. 6-15). Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Julie De Temmerman

Hermans, C. (2018). Gevangenis: voedingsbodem voor radicalisering en gewelddadig extremisme?. Fatik. Tijdschrift voor strafbeleid en gevangeniswezen, 35, 35-43.

Charlotte De Ronne

Weert, A. V. (2017, augustus). Hoe werkt vroegsignalering door lokale jongerenwerkers in de strijd tegen terrorisme? Opgehaald van Research Gate:

Arjen Desmet

Hardyns,W (2016). Radicalisering en terrorisme. Van theorie naar praktijk. Antwerpen: Maklu

Laure Claeys

Renty, S. (2015). Radicalisering. Brussel: Expoo professionals

Ward Dewaele

Radicalisering: visietekst van het GO! (2015 - schoolorganisatie POC) (9-15) Brussel

Meja Depoortere

Van Dongen, T (2017). Radicalisering ontrafeld: Tien redenen om een terroristische aanslag te plegen.Amsterdam : AUP

Marie Sansen

Spee, I. en Reitsma, M. (2015). Puberaal, lastig of radicaliserend?. Waar kunnen onderwijsinstellingen terecht?.(pp. 31-38). Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.ยต

Hajar Kouraichi

Silke, R (2015) S.R Expo: Wat is radicalisering? (pp 1-37)

Louis Lamote

Colaert, L. (2017). 'Deradicalisering' (pp. 163-189). Brussel: Tomas Baum.

Evy Deschagt

Sikkens, E., Van San, M., Sieckelinck, S., de Winter, M., 'Parents' perspectives on radicalization: A qualitative study', Journal of Child and Family studies (pp 2276-2284)