Basisteksten

Gelieve hier je bron in te zetten 2.1!!
Phebe Lottefier

Spee, I., & Reitsma, M. (2010). De rol van de school. In I. Spee, M. Reitsma Puberaal, lastig of radicaliserend? (pp. 16-29). Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Freya Spillemaeckers

Spee, I., & Reitsma, M. (2015). Achtergrondinformatie. In I. Spee, M. Reitsma Puberaal, lastig of radicaliserend? (pp. 6-15). Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Julie De Temmerman

Hermans, C. (2018). Gevangenis: voedingsbodem voor radicalisering en gewelddadig extremisme?. Fatik. Tijdschrift voor strafbeleid en gevangeniswezen, 35, 35-43.

Charlotte De Ronne

Weert, A. V. (2017, augustus). Hoe werkt vroegsignalering door lokale jongerenwerkers in de strijd tegen terrorisme? Opgehaald van Research Gate:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License