Bronnen

(2018). Bestand na zwaar Geweld Gazastrook. In Het Belang van Limburg.

(2018). EU-terreurcommissie wil dat efficiëntie deradicaliseringsprogramma's gemeten wordt. In Het Niewsblad +.

(1995). Medieval encounters: Jewish, Christian, and Muslim culture in confluence and dialogue. Leiden: Brill Academic Publisher.

(1992). Studies in conflict and terrorism. London: Taylor & Francis.

A.F.Th. van der Heijden, Kwaadschiks. (De tandloze tijd6), Amsterdam, De Bezige Bij, 2016, p. 637
Backer, F. D. (2018, Maart 12). Deviant gedrag. In Knack.be

A. Silke & T. Veldhuis. (2017) “coutnering violent extremism in prisosn: a review of key recent research and critical research gaps’’, Perspectives on terrorism.5, 2-3

AIVD (2014). Transformatie van het jihadisme in Nederland: Zwermdynamiek en nieuwe slagkracht. Den Haag: Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

AIVD. (2004) Van dawa tot jihad. De diverse dreigingen van de radicale islam tegen de democratische rechtsorde. Den Haag: Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

Alsulaiman, Abied, & Allaithy, Ahmed. (2010). Pride, prejudice and ignorance: The western image of the muslim orient (Vol. 5). Garant Uitgevers - Arabic Translators International (= ATI); Antwerpen.

Alsulaiman, A. (2015). Interview met Abied Alsulaiman: "In Syrië zien ze IS als een bende buitenstanders". Gazet van Antwerpen. Geraadpleegd via https://www.gva.be.

Bakker, E. (2012). Forecasting Terrorism: The Need for a More Systematic Approach. In Journal of Strategic Security (pp. 69-84).

Bakker, E. (2006). Jihadi terrorists in Europe. Den Haag.

Bakker, E. (2016). Terrorisme. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Bakker, E. (2017). Terrorisme- en radicaliseringsstudies. In Justitiële Verkenningen. Den Haag: Boom Lemma.

Baldacci, D. (2016). De aanslag. Amsterdam: A.W. Bruna Uitgevers.

Barmak, S. (2003). Osama (Open Doek Approved). S.l: A-Film Distribution.

Benyaich, B. (2015). #Radicalisme#extremisme#terrorisme. Leuven : Van Halewyck.

Bequoye, A. (2017). In de kijker: radicalisering. Torhout: Katholieke Hogeschool VIVES Torhout.

Berthon, S. (2005). The last hour of flight 11 (Zero Hour).

Bie, J. de, Poot, C. de, Leun, J.P. van der (2013) Illegaal verblijvende moslimmigranten in jihadistische samenwerkingsverbanden. Tijdschrift voor Criminologie 2; 55: 155 - 174.

Bielde, M. (2017). Radicalisering in de klas: Literatuurstudie naar welke mate onderwijs de triggerfactoren tijdens de identiteitsontwikkeling bij jongeren met een kwetsbaarheid voor Islamistische radicalisering preventief kan aanpakken. Antwerpen: Thomas More Antwerpen. Opleiding TP.

Bonte, J., Je geheimen zijn (niet altijd) veilig bij mij, De Standaard, 5 mei 2017.

Borger, J. (2018). CIA artsen wilden waarheidsserum gebruiken op terreurverdachten. In Standaard +.

Brochure: (De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV),2014)

Burggraeve, R. (2004). Christian ethical radicalism without fanaticism. In Incredible forgiveness. Christian ethics between fanaticism and reconciliation / D. Pollefeyt (ed.). - Leuven: Peeters (pp. 53-83).

Buysse, M. (2017). Recente maatregelen als gevolg van terrorisme. Katholieke Hogeschool VIVES Brugge.

CD&V (2015). Conceptnota radicalisering. Geraadpleegd op 20 april 2015 via
www.cdenv.be/sites/default/files/actua/documents/20150311.docx

Chester, F. (2001). The radicalization of school reform. In Society (pp. 58-63).

Christmann, K. (2012) Preventing Religious Radicalisation and Violent Extremism: A Systematic Review of the Research Evidence. Youth Justice Board for England and Wales.

Colaert, L. (2005). De liberaal Eduard Graré, engagement, ook in oorlogstijd: Profiel van de verzetsman in de clandestiene pers tijdens de Tweede Wereldoorlog in Vlaanderen. Diepteonderzoek: Een biografie. Gent: Universiteit Gent.

Colaert, L. (2017). 'Deradicalisering' (pp. 163-189). Brussel: Tomas Baum.

Colaert, L. (2015). History from the grave: politics of memory in exhumations of mass graves from the Spanish Civil War. Ghent University. Faculty of Arts and Philosophy, Ghent, Belgium.

Colaert, L. (2016). Opgravingen van massagraven: Een ethisch mijnenveld. Karakter, In: Karakter, jrg. (2016)56 ; p. 6-8.

Coolsaet, R., ‘All radicalization is local’, 4.

Coolsaet, R. (2016), Deradicaliseringsbeleid en de IS-generatie, Politiejournaal, september, 15-16.

Coosemans, D. (7 november 2018). Brein achter aanslagen Parijs en Brussel gedood bij luchtaanval in Syrië. De Standaard. Geraadpleegd via http://www.standaard.be/.

Coutier, D. (2015). Syrian crisis: Looks on the psychological support of the refugees. Annales Médico-psychologues, revue psychiatrique, 173. 855-858.

Crime, Law and Social Change, Nov 2018, pp.1-16.

Davies, L. (2008). Educating against extremism. Stoke on Trent, UK: Trentham Books.

Davies, L. (2009). Educating against Extremism: Towards a Critical Politization of Young People. Geraadpleegd op datum 4 december 2018, op https://link.springer.com/article/10.1007/s11159-008-9126-8.

de Graaf, B. (2018). Terrorisme- en radicaliseringsstudies. Een explosief onderzoeksveld. Justitiële Verkenningen, (3 | 17), 8-25.

Delfos, M. (2004). Communiceren met pubers. Paper bij een symposium in de abdij van Postel.

Devriesere, J. & Dibbelaere, J. (2016). Vluchten hoeft niet meer. Antwerpen: uitgeverij Houtekiet.

De Walsche, A. (2015). Islam in tijden van globalisering. Mondiaal Nieuws. Geraadpleegd op 20 april 2015 via http://www.mo.be/interview/islam-in-tijden-van-globalisering.

De Witte, H, Elchardus, M, Kavadias, D, & Pelleriaux, K. (1996). Hoe racisme en rechts-extremisme bestrijden? Samenleving En Politiek : Tijdschrift Voor Een Democratisch Socialisme., 4-12.

Dijck, C. (1986). Adolescentie: identiteitsontwikkeling, sexuele ontwikkeling, sociale ontwikkeling, deviant gedrag. Gent: Sint-Lucas Beeldende Kunst.

Doosje, B. (2013). Determinants of Radicalization of Islamic Youth in the Netherlands: Personal Uncertainty, Perceived Injustice, and Perceived Group Threat. In Journal of Social Issues (pp. 586-604).

Doosje, B. (2015). Increasing self‐esteem and empathy to prevent violent radicalization: a longitudinal quantitative evaluation of a resilience training focused on adolescents with a dual identity. In Journal of Applied Social Psychology (pp. 400-411).

Doosje, B. (2013). Interventies voor deradicalisering: evaluaties en ethische aspecten. In Tijdschrift voor Veiligheid. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

Doosje, B. (2016). Radicalisering en terrorisme. In Justitiële Verkenningen. Den Haag: Boom Lemma.

Doosje, B. (1999). Social Identity: Context, Commitment, Content.

Driehuis, K. (2005). Enkele reis Kashmir (Zembla). Hilversum: Vara.

Drugsbeleid, Adviescomissie. (2009). Verslavingsproblematiek jongeren verknoopt met ander deviant gedrag. In Verslaving (pp. 19-28).

Dubois, T. (2011). Terrorisme geanalyseerd: een longitudinaal onderzoek naar trends in terrorisme. Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen.

El Hammouchi, O. (2018). Gopress Academic. Retrieved from https://academic.gopress.be/nl/search-article.

English, M.R. (1991). Victims, Agents, and Outrage. Geraadpleegd op datum 5 december 2018, op https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4899-2370-7_19#citeas.

Europol (18 januari 2016), Changes in modus operandi of Islamic State terrorist attacks. Review held by experts from Member States and Europol on 29 November and 1 December 2015, Den Haag: Europol, https://www.europol.europa.eu/publications-documents/changes-in-modus-operandi-of-islamic-state-terrorist-attacks.

Furendi, F. (2007). Invitation to Terror. The Expanding Empire of the Unknow.

Geelhoed, F. (2017). De terroristenafdeling: ingegeven door angst. Tijdschrift Voor Criminologie, (2017 (59) 3), 311-315.

Gijsen, R. & Croughs, J. (12, Decemer, 2018). 'Ons verhaal' geeft vluchtelingen gezicht: “Iedereen keert graag terug naar huis”. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd via https://academic.gopress.be/

Goens, E. (7 maart 2016). Molenbeek, afl. 3. {TV-uitzending}. Één.

Gommers, S. (2015). Hof van beroep instructie aanslagen van ambtswege nietig wegens schending van het voorzienbareheidsbeginsel (noot onder Brussel 9 september 2015). Fiscaal Recht, 488, 784-792.

Goossens, W. (1979). Sociologie en deviant gedrag: een studie van de verschillende concepties van deviant gedrag in de sociologie.

Gus, M. (2017). Essentials of terrorism: Concepts and controversies. Thousand Oaks, California: SAGE Publications.

Gyula, O. Geweld tegen christenen. 's-Hertogenbosch: Kerk in nood/Oostpriesterhulp.

Hafez, M. & Mullins, C., The radicalization puzzle, 958-975.

Harbers, E. & de Vries, U. (2016), Een stukje van de puzzel! Over de bijdrage van de recherchepsycholoog bij de lokale aanpak van terroristische dreigingen en geweld, Cahiers Politiestudies, 4: 42, 191-204.

H., E. (2018). Radicalisé et condamné à 27 reprises. Retrieved from https://www.lavenir.net/cnt/DMF20181212_01270108

Hegghammer, T. (2010). The Rise of Muslim Foreign Fighters: Islam and the Globalization of Jihad. International Security, 35(3), 53-94.

Henkens, N., Kastit I. & Debruyne P., Deradicaliseringsbeleid moet radicaal anders, Mo, 26 oktober 2015, http://www.mo.be/opinie/deradicaliseringsbeleid-moet-radicaal-anders, geraadpleegd op 6 juni 2017.

Hermans, C. (2018). Gevangenis: voedingsbodem voor radicalisering en gewelddadig extremisme?. Fatik. Tijdschrift voor strafbeleid en gevangeniswezen, 35, 35-43.

Hermans, C. (2013). Uitgekleed! De recente wijzigingen in de basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden toegelicht. Fatik, 31, 5-10.

Hermans, C. (2016). VN keurt Mandela-regels goed : de herziening van de Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Fatik, 149, 17-24.

Hermans, C. (2014). Overbevolkte gevangenissen in Europa : Italië en het pilootarrest Torreggiani. Fatik, 142, 16-30.

Hibbert, A. (2003). Terrorisme. Leidschendam: Biblion.

Horgan, J. (2008) ‘From Profiles to Pathways and Roots to Routes: Perspectives from Psychology on Radicalization into Terrorism’, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 618 (1), pp.80–94.

Huussen, A. (1991). Rituele sancties op deviant gedrag. In Low Countries Historical Review (pp. 262 – 263).

Katrien, L van OTA Vlaams-Brabant 02 maart( 2016).

Kassenberg, A. (2002). Wat scholieren bindt: sociale gemeenschap in scholen. Dissertatie. Groningen: Universiteit van Groningen.

Kennes, W. & Kherbache (2015). Verslag van de hoorzittingen over de preventie en detectie van radicaliseringsprocessen.

Khalid, B. (2016), Is dit nu de islam? Hoe ik als moslim voor nieuwe tijden ga: rationeel, Europees en verzoenend, Gent: Borgerhoff & Lamberigts; bijdrage Khalid Benhaddou, Seminarie Deradicalisation: Insights from international research; Berghmans, E., ‘Als een kebab met hummus én andalouse,’ Op stap in Israël-Palestina met Brusselse jonge- ren, De Standaard, 15 april 2017.

Koehler, D. (2017), Understanding deradicalization: Methods, tools and programs for countering violent extremism, Londen & New York: Routledge.

Kowalski, M. (2017). Ethics of counterterrorism. Boom.

Lambelin, J. (2014). Who's afraid of Hagar?: The gender Jihad of Islamic feminists in Western Europe and its impact on women's interreligious dialogue. Leuven: KU Leuven. Faculteit Theologie en Religiewetenschappen.

Leman, J. (2016). The history, motivations, framing and processes of Belgian jihadism: The Molenbeek case. In Daesh and the terrorist threat: From the Middle East to Europe (pp. 126-134). FEPS & Fondazione Italianieuropei; Brussels/Rome.


Loeber, R., Slot, W. & Stouthamer-Loeber, M. (2008). A cumulative developmental model of risk and promotive factors.
In: R. Loeber, W. Slot, P.H. van der Laan & M. Hoeve, M. (red.) Tomorrow’s criminals: The development of child delinquency and effective interventions. Ashgate: Ashgate Press.

Lybeert,K. (2017). Deradicalisering. Een kijk op de opvolging van deradicaliseringstrajecten in Vlaanderen [online theses]. Kortrijk: katholieke school vives. Geraadpleegd via http://depot.lias.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE9949114

Marchouh, M. Een beknopte inleiding tot radicalisme vanuit de praktijk. {eindwerk}. Brussel: Erasmushogeschool, op https://www.expoo.be/sites/default/files/atoms/files/laatste%20versie%20deel%20I%20thesis%202016.pdf

Martin, G. (2017). Essentials of terrorism (4th ed.). Los Angeles: Sage.

Miah. (2017). Muslims, schooling and security: Trojan horse, prevent and racial politics. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.


oMiller, J. (2016). Hoe bijzonder zijn bijzondere veiligheidsregimes voor terro-gedetineerden?. Fatik, 33, 21-24.

Mir, R. (2018). Gopress Academic. Retrieved from https://academic.gopress.be/nl/search-article

Mohmmad Wadi Shnawa Al-Graity محمد وادي شناوه الكريطي. (2018). Jihadi and educational contents through Imam Hussein's journey from Mecca to Holy Karbala المضامين الجهادية والتربوية من خلال مسيرة الامام الحسين(عليه السلام) من مكة المكرمة الى كربلاء المقدسة. Journal Of Babylon Center For Humanities Studies, 8(4), 243-284.

Mooijman, R., Meer hoofddoek, minder moskee, De Standaard, 24 september 2016.

Moors, J. & Reek Vermeulen van den, E. (2010) Voedingsbodem voor radicalisering bij kleine etnische groepen in Nederland. Deelrapport literatuurstudie. Universiteit van Tilburg.

Musseeuw, E. De weg naar gewelddadig extremisme. Een globaal beeld over de oorzaken, faciliteiten en aanleidingen om te radicaliseren {eindwerk}. Gent: Universiteit Gent.

NCTV (2014). Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme. Overzicht maatregelen en acties. Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid/Pettigrew, T. F. & Tropp, L. R. (2006). A meta-analytic test of intergroup contact theory. Journal of personality and social psychology, 90(5), 751-783.

Neumann,P. //Prisons and Terrorism: Radicalisation and de-radicalisation in 15 countries, London, // Internatitional centre for the study of radicalisation and political violence, King’s College, 2010. p. 27.

Neumann, P. & Kleinman, S. (2013) "how rigorous is radicalization research?", Democracy and Security, p. 360

Neumann, P. (2016). Radicalized: New Jihadists and the Threat to the West. Londen: International Centre fot the Study of Radicalisation. Via https://www.amazon.com/Radicalized-New-Jihadists-Threat-West/dp/1784536733.

Op de Beeck, L. (2007). Jihad op de weg van God: Onderzoek naar de beeldvorming en het gebruik van jihad. Leuven: K.U.Leuven. Faculteit Sociale wetenschappen.

Pauwels, L. (2018). Radicalisering. In Fatik, tijdschrift voor strafbeleid en gevangeniswezen. Gent: Liga voor Mensenrechten.

Pels, T. (2014). Voorkomen van radicalisering: ook een pedagogische opdracht! Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Pels, T. & Distelbrink, M. (2014). Opvoedthema’s in migrantengezinnen met tieners.

Platje, N. (2014). Jihadgang naar Syrië: een wetenschappelijke benadering. Tijdschrift Voor Veiligheid, (2014 (3) 4), 35-48.

Pligt, J. (2009). Radicalisering en radicale groepen. In Tijdschrift voor Criminologie. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

Pligt, J. van der & Koomen, W. (2009). Achtergronden en determinanten van radicalisering en terrorisme. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Prazan, M. (2012). History of terrorism. Brussel: VRT. Canvas.

Prudon, P. & B. Doosje (2015). Radicalisering: een analyse in termen van sekten. De Psycholoog, Maandblad Nederlands Instituut van Psychologen 50; 2: 24 - 30.

Raad van Europa, Recommendation Rec (2006). 2 of the Committee of Ministers to member states on the European Prison Rules, Staatsburg: Raad van Europa, 2006

Ragazzi, F. Commentary to the guidelines for prison and provation servies regarding radicalisation and violent extremism, Straatsburg, Raad van Europa {PC-CP(2015)14rev3}.

Reitsma, M. (2018). Positieve identiteitsontwikkeling met moslimjongeren. Garant Antwerpen-Apeldoom.

Rochtus, D. (10 februari 2005). Extremisme wordt 'salonfähig’ De Tijd. Geraadpleegd via https://www.tijd.be/.

Rochtus, D. (12 oktober 2015). Interview met Dirk Rochtus: 'aanslag met 99 doden 'komt Erdogan goed uit’. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd via https://www.nieuwsblad.be/.

Roomans, S (2016, 23 december). // Europese financiering voor opleidingsproject over radicalisering in gevangenissen. Opgehaald van //https://justitie.belgium.be/nl/nieuws/persberichten_24//

Roy, O. (2017), Who are the new jihadis?, The Guardian, 13 april, https://www.theguard-ian.com/news/2017/apr/13/who-are-the-new-jihadis.

Roy, O. Le djihad et la mort, o.c. p. 17-18.

Rysselberghe, C. 22 maart 2016: de dag die België voorgoed veranderde {eindwerk}. Gent: Universiteit Gent.

Saenen, D. projectieplan: De oorlog in Syrië. {eindwerk}. Geel: Thomas More.

Saerens, P. (2007). Dossier Radicalisering in België. Geraadpleegd op 9 december 2018, op https://www.scriptiebank.be/scriptie/2007/dossier-radicalisering-belgie?token=H-hxPHO00SRxEPVHKgbveg15b5RFxKgnyHgC8Sgp6GE

Schmid, A. Radicalisation. De-radicalisation, Counter-radicalisation: A conceptual discussion and literature review. Den Haag, International Centre for counter- terrorism.

Schols, B. (12 oktober 2015). Ex-Syriëstrijder Michael ‘Younes’ Delefortrie. {TV-uitzending}. Canvas.

Segura Raventós, Natàlia. (2015). La Cooperació entre la UE i els EUA en la lluita contra el terrorisme internacional i el seu impacte en les polítiques de la UE. Màster Universitari en Integració Europea (Facultat de Dret - UAB).

Silke A. & Veldhuis, T. (2017).“Coutnering violent extremism in prisosn: a review of key recent research and critical research gaps’’, Perspectives on terrorism 2017, alf. 5, 2-3.

Spee, I., & Reitsma, M. (2015). Achtergrondinformatie. In I. Spee, M. Reitsma Puberaal, lastig of radicaliserend? (pp. 6-15). Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Tilly, C. (2005). Terror as strategy and relational process International journal of comparative sociology, afl. 1-2, p. 21

Trujillo, H., Alonso, F., Cuevas, J., & Moyano, M. (2018). Evidencias empiricas de manipulacion y abuso psicologico en el proceso de adoctrinamiento y radicalizacion yihadista inducida. Revista De Estudios Sociales, (66), 42-54

Van Genechten, Gwen, Leyssens, Linda, & Leyten, Wendy. (2017). Blast injuries: Prehospitale benadering. Turnhout: Thomas More Kempen.
Verhoeven, S. (2012). De school als oefenplaats voor democratie. Dissertatie. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Vankersschaever, S. (2018). Belgische psycholoog in Syrisch kamp: ‘Haal Belgische IS-vrouwen en hun kinderen terug’. De Standaard. Geraadpleegd via http://www.standaard.be/.

Van Laeken, W. (2005). De media oorlog van Al Qaida (Panorama). Brussel: VRT.

Van Maele, P. ( 13 oktober 2018). Twee bekende jihadi’s opgepakt voor repatriëring. De Standaard. Geraadpleegd via http://www.standaard.be/.

Veldhuis, T. (2009). Islamist Radicalisation: A Root Cause Model. Den Haag: Netherlands Institute of International Relations Clingendael. Via https://www.diis.dk/files/media/publications/import/islamist_radicalisation.veldhuis_and_staun.pdf.

Vlaamse Regering, Actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering, 1.

VVSG, Rapportage VVSG Vragenlijst Radicalisering & Polarisering, 2 & 7; Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Overzicht LIVC, maart 2017.

Weenink, A.W. (2015), Behavioral Problems and Disorders among Radicals in Police Files, Perspectives on Terrorism, 9: 2, http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/ pot/article/view/416/html

Weert, A. V. (2017, augustus). Hoe werkt vroegsignalering door lokale jongerenwerkers in de strijd tegen terrorisme. Opgehaald van Research Gate

Woestyne, M. V. (2009). ideologie en straftheorieën. In //https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/392/952/RUG01-001392952_2010_0001_AC.pdf//

Wolf, A. de & B. Doosje (2010) Aanpak van radicalisme. Een psychologische analyse. Amsterdam: SWP Uitgeverij

Wienke, D. en O. Ramadan (2011). Polarisatie en radicalisering bij jongeren. Vragen en antwoorden ten behoeve van professionals werkzaam in eerstelijnsorganisatie en in het onderwijs. http://www.nji.nl/nl/Publicaties/Polarisatie-en-radicalisering-bij-jongeren.html
Silke, Renty, (2015). pp. 4

Van San, M., Sieckelinck, S. & de Winter, M. (2010). Idealen op drift.

Z.n. (2015). Ban Ki-moon: “Boten vernietigen is geen oplossing. Geraadpleegd op datum 4 december 2018, op

Z.n. (2018). Wat verstaat de AIVD onder extremisme?. Geraadpleegd op 2 december 2018, op https://www.aivd.nl/onderwerpen/extremisme.

Z.n. (2018). Lijst van terroristische aanslagen. Geraadpleegd op 8 december 2018, op https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_terroristische_aanslagen.

Z.n. (2018). Syrië. Geraadpleegd op 8 december 2018, op https://fr.wikipedia.org/wiki/Syrie.