Doosje Bertjan

Prof. dr. Bertjan Doosje werkt bij de afdeling Sociale Psychologie en bij de afdeling ‘Politcal Science’, Universiteit van Amsterdam in Nederland. Hij bekleedt de Frank Buijs-leerstoel over 'Sociale spanningen en integratie', gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Verwey-Jonker Instituut (Utrecht) en MOVISIE (Utrecht). Bertjan's onderzoeksinteresses zijn:
- Radicalisatieprocessen;
- Bedreigde dreiging als gevolg van terrorisme;
- Emoties in intergroepscontexten;
- Acculturatie van etnische minderheden;
- ‘Terror Management Theory’;
- Sociale identiteitstheorie.