Van Der Pligt

Joop van der Pligt (1951-2015) was een hoogleraar sociale psychologie. Zijn onderzoek richtte zich op risicoperceptie en de aanvaardbaarheid van risico's. Zowel gezondheidsgerelateerde risico's als grootschalige groepsrisico's kregen veel aandacht in zijn onderzoek. Samen met Frenk van Harreveld bestudeerde hij oorzaken en gevolgen van attitudinale ambivalentie. Zijn onderzoek richtte zich ook op risicocommunicatie en de impact ervan op zowel de aanvaardbaarheid van risico's als gedragsverandering.